HOME

Nakatayo ako sa balikat ng mga higante.

Maraming salamat sa aking mga ninuno. Dahil sa inyo, malayo ang nakarating ko.